andrew.jpg

Vad är osteopati äntligen?

 

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform. Det betyder att jag i grund och botten bara använder mina händer under behandlingen. Läkaren Andrew Taylor Still grundade osteopatin 1874 i USA som en holistisk vetenskap och läkning-system. Sen des har osteopatin genomgått en successiv utveckling. Idag finns olika specialiseringar inom osteopatisk kunskap som tillåter en individuell anpassning till varje patient.

Många Osteopater arbetar framförallt med dysfunktion och smärta i rörelseapparaten (muskler, leder, ligament och deras tillhörande nerver och blodkärl) men det finns också ett stort intresse för att utforska behandlingens effekter på en del så kallade funktionella besvär som till exempel vissa mag- och tarmproblem, huvudvärk, käkledsproblematik och andra smärttillstånd.

Generellt kan man säja att Osteopater i dagsläge har en enormt mångsidig interess och kunskap för att behandla på många olika sätt anpassad till patientens önskan och behov.
Osteopatisk medicin bygger på en filosofi om upprätthållande av hälsa och vård av den enskilda individen och kan sammanfattas i 4 grundläggande principer:

 

1. Kroppen är en enhet: body, mind, spirit

 

2. Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet.

 

3. Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra.

 

4. Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion.